Cтатут закладу освіти

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Виписка

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність в закладі

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад педагогічного персоналу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу

Пакет документів для зарахування до ЗДО

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Річний звіт про діяльність заклад

Результати моніторингу якості освіти

Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі

Звіт про використання позабюджетніх коштів

Інструкція з діловодства в ЗДО

Матеріально-технічне забезпечення закладу (згідно з ліцензійними умовами)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами